O nas

Zespół PIPAC tworzy personel Centrum Onkologii im Prof. F Łukaszczyka w Bydgoszczy oraz Katedry Chirurgii Onkologicznej CM UMK w Bydgoszczy.

Osoby wprowadzające program:

  • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski,
  • Dr n. med. Maciej Nowacki.