Kontakt

Katedra Chirurgii Onkologicznej CM UMK, Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. Ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

  • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski
  • Dr n. med. Maciej Nowacki

Adres e-mail: kontakt@pipac.pl