First Polish PIPAC center

PIPAC – (Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy) czyli Dootrzewnowa Podciśnieniowa Chemioterapia Areozolem.

Pressurized Intraperitoneal Aerosol Chemoterapy to innowacyjne połączenie technik laparoskopii z nowoczesnym sposobem dostarczania leku głównie u pacjentów z rozsiewem nowotworu do otrzewnej (rakowatość otrzewnej, ang. Peritoneal carcinomatosis – PC) najczęściej o pierwotnej etiologii raka: żołądka, jajnika, jelita grubego ale także innych, wybranych podtypów nowotworów

10 maja 2017 roku w Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, w Klinice kierowanej przez Profesora Wojciecha Zegarskiego (past prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej a obecnie Przewodniczącego Sekcji Innowacyjnych i Nowoczesnych Technik Zabiegowych PTCHO) zespół w składzie Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski i Dr n. med. Maciej Nowacki zainicjował program PIPAC w Polsce. Dokładnie tego dnia po ponad roku ciężkich przygotowywań wykonano pierwsze dwa zabiegi które były zarówno pierwszymi w Polsce jak i w tej części Europy Środkowej i utorowały drogę do szerszej dostępności tej techniki dla pacjentów, przyczyniając się dodatkowo do dalszego rozwoju klinicznego i naukowego metody PIPAC. Pionierski zabieg o nazwie PIPAC- Pressurized Intraperitoneal Aerosol Chemotherapy – który pierwszy raz na świecie został wykonany w 2011 roku w Niemczech przez zespół którym kierował Prof. med. Marc Reymond wg. danych literaturowych daje nadzieje kliniczne na wydłużenie przeżycia i zwiększenie komfortu życia pacjentów którzy jeszcze 20/30 lat temu byli zaliczani do grupy z niskim stopniem rokowania bez większych opcji terapeutycznych. Obecnie zabieg wykonywany jest w 20 krajach, głównie Europy Zachodniej, z łączną liczbą 100 wysokospecjalistycznych ośrodków referencyjnych oferujących ten nowy rodzaj terapii.

Zapraszamy zarówno lekarzy jak i pacjentów (zakładka – dla pacjentów) do lektury przygotowanych materiałów które chcemy systematycznie uzupełniać.
Technika PIPAC cały czas, podobnie jak pozostałe metody leczenia rozsiewu nowotworu do otrzewnej rozwija się, dlatego postaramy się umieszczać najnowsze dane i osiągnięcia zarówno kliniczne jak i naukowe.

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci poszerzenia wiedzy szczególnie wśród personelu medycznego na temat zakresu kwalifikacji do zabiegu i procesu leczenia zapraszamy do kontaktu.